ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރު އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް ކުރިމަތިލައި ހިންގައިގަންނަން ފެށި އިރު އައު އުއްމީދުތަކާއި އައު އައު ރޫޙެއް ވަނީ އުފެދި އާލާވާން ފަށައިފައެވެ. އައު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމަށް ހުވާކުރެއްވިއިރު ވަނީ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވައިލައިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި 11 ދާއިރާއަކުން 43 ކަމެއް ވަނީ ހިމަނުއްވައިފައެވެ. މި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މިވަނީ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފައެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރެވެނެ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply